Bezpečnostní dveře

Bezpečnostní dveře jsou důležitou součástí zabezpečení všech objektů, protože až devadesát procent vloupání se uskuteční právě dveřmi. Základem bezpečnostních dveří je celokovový korpus, uvnitř kterého se nachází rozvorový mechanismus, kterým jsou ovládány aktivní čepy bezpečnostních dveří. Bezpečnostní dveře je potřeba vybavit odpovídajícím bezpečnostním zámkem, který je do nich umisťován při výrobě a zpravidla se nemění. Bezpečnostní dveře se při instalacích do novostaveb osazují zpravidla do speciálních bezpečnostních zárubní, které jsou upraveny pro tento účel. Při rekonstrukcích lze některé typy bezpečnostních dveří osadit i do stávající ocelové zárubně, ovšem pouze za předpokladu že je zárubeň řádně zazděna, není deformována a má odpovídající závěsy.

Bezpečnostní dveře zajišťují vysoký stupeň bezpečnosti Vašeho bytu včetně odolnosti proti rozbití výplně dveří, vyvěšení křídla dveří, vykopnutí, odvrtání, roztažení zárubní, otevření dveří planžetou a podobně. Design dveří by měl být přizpůsoben běžnému vzhledu, takže dveře nikoho neupozorní na Váš bezpečnostní systém a způsob zabezpečení.