Nízkoenergetické domy

Trendem moderního stavění jsou nízkoenergetické domy a pasivní domy. Nízkoenergetické domy nabízejí bydlení s velmi nízkou spotřebou energie na vytápění ve srovnání se současnou běžnou výstavbou. Nízkoenergetické domy mají velká jižní okna nebo jiné prosklení, kterými v zimě dopadá dovnitř dostatek sluneční energie. Pozemek by tedy měl na této straně poskytovat dost soukromí a současně nesmí být stíněn.

Do kategorie nízkoenergetické domy můžeme zařadit dům, pokud má za celý rok spotřebu mezi 15 a 50 KWh/m2. Nízkoenergetické domy jsou tedy na rozdíl od normálních běžných rodinných domů lépe izolovány. Nízkoenergetické domy využívají stavební prvky, které teplo ven propouští minimálně, ale také dokáží zpracovat až 90 % odpadní energie, které se jinak zbavujeme větráním.